News

Home  >> News  >> The first session of the fourteenth CPPCC Yancheng Municipal Dafeng District Committee formally opens

The first session of the fourteenth CPPCC Yancheng Municipal Dafeng District Committee formally opens

Posted by:DafengW_adminRelease time :2017-03-10Browse:

    On the morning of January 11th, the first session of the fourteenth CPPCC Yancheng Municipal Dafeng District Committee formally opens.
    Congress presidium executive chairmen Wei xin, Yuan Guoping, Tang Xiaoshan, Wei Wenyuan, Chu Guodong, Qian jiang, Li Zhiyang and secretary-general Xiao bin take seats at the Presidium.
    Wang rong, Song yong, Wu jiaxiang, Fan Dayu, Chen yunchun, Guo chao, Cai Baosheng, Shi Genmei, Luo qiang, Dong kun, Zhou Xiaojin and Chen hao are invited to attend this congress. The opening ceremony is chaired by Yuan Guoping.

image003.png